Powiat - Inne - Dialog społeczny

30 października 2019

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 r.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 31 października 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Referacie ds. obsługi osób niepełnosprawnych ( pokój nr 10). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajdują się poniżej.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej - PDF
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej - Word
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji - PDF
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji - Word
Regulamin pracy komisji - PDF
Regulamin pracy komisji - Word
Oświadczenie kandydata do komisji
Klauzula informacyjna

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego