Powiat - Inne - Dialog społeczny

19 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa - II edycja

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa - II edycja.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 20 lutego 2019 roku do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa - II edycja
Wzór oferty 2019.pdf
Wzór oferty 2019.doc
Wzór sprawozdania.pdf
Wzór sprawozdania.doc