Powiat - Inne - Dialog społeczny

12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 70/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:
- 3600 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo - Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych;
- 2600 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo - Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. VI Rajd górski dla uczniów szkół podstawowych.