Powiat - Inne - Dialog społeczny

8 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 9stycznia 2019 roku do dnia 23 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszenia kandydata.pdf
Formularz zgłoszenia kandydata.doc
Oświadczenie kandydata.pdf
Oświadczenie kandydata.doc