Powiat - Inne - Dialog społeczny

8 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 9 stycznia 2019 roku do dnia 30 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wzór oferty 2019.pdf
Wzór oferty 2019.doc
Informator: Jak wypełnić ofertę?
Wzór sprawozdania.pdf
Wzór sprawozdania.doc