Powiat - Inne - Dialog społeczny

13 grudnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2019 roku.

Dotacje otrzymuje następujący podmiot:

1. 64 020,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2019r. w Gminach: Goczałkowice-Zdrój i Miedźna

2. 64 020,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach na realizację zadania administracji rządowej z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w Gminach: Kobiór, Suszec.

Uchwała nr 14/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r.
Uchwała nr 15/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r.