Powiat - Inne - Dialog społeczny

9 lutego 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 809/165/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

- 1800 zł dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. Organizacja 42 przeglądu zespołów ludowych ziemi pszczyńskiej "Spotkania pod Brzymem";

- 600 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. VII Dziennikarsko - fotograficzny konkurs „Wspomnienie wakacji”;

- 500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych;

- 2300 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację projektu pn. Organizacja 16. edycji festiwalu „Reggae w Stodole”;

- 1100 zł dla Fundacji "nie Czekaj" na realizację projektu pn. Udział w Festiwalu Młodych Talentów „Karuzela z Piosenkami” dzieci z powiatu pszczyńskiego w 2018 roku;

- 2100 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. na realizację projektu pn. Przygotowanie wystawy ceglane domy powiatu pszczyńskiego;

- 1800 zł dla Stowarzyszenia "take tam…" im. Artystów Międzywojnia na realizację projektu pn. Pszczyńskie Obchody Roku Herberta;

- 1800 zł dla Stowarzyszenia "Przeciw Nicości" na realizację projektu pn. III Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju.