Powiat - Inne - Dialog społeczny

9 lutego 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 811/165/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

- 2000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. V Rajd Górski dla uczniów szkół podstawowych

- 1900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych;

- 1000 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XIV Rajd Rowerowy Poznajemy okolice Jeziora Goczałkowickiego;

- 900 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XLI (41) Rajd Pieszy i Rowerowy po Ziemi Pszczyńskiej;

- 1200 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XIX Rajd Górski Pieszy dla młodzieży Powiatu Pszczyńskiego;

- 1000 zł dla Szkolnego Klubu Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej "Wichura" na realizację projektu pn. Wędrówki „Wichury” z Ojcem Pio.