Powiat - Inne - Dialog społeczny

6 lutego 2018

Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum” złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic - Zdroju.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic - Zdroju, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 13 lutego 2018 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Oferta - Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum
Formularz zgłaszania uwag - Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum