Powiat - Inne - Dialog społeczny

9 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 10 stycznia 2018 roku do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszenia pdf
Formularz zgłoszenia doc