Powiat - Inne - Dialog społeczny

4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 5 stycznia 2018 roku do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Wzór oferty pdf
Wzór oferty doc
Informator: Jak wypełnić ofertę?