Powiat - Inne - Dialog społeczny

30 listopada 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

W dniu 29 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2018 roku.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 60 725,88 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój.
2. 60 725,88 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Kobiór, Suszec.

Uchwała w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Suszec w 2018 roku.
Uchwała w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Goczałkowice-Zdrój w 2018 roku.