Powiat - Inne - Dialog społeczny

17 października 2017

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 18 października 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszeniowy - pdf.
Formularz zgłoszeniowy - doc.