Powiat - Inne - Dialog społeczny

9 listopada 2012

Protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2012 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 29.10.2012 r. do 08.11.2012 r.

Informacje o konsultacjach opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pszczyna.pl, na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego www.powiat.pszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie w dniu 24.10.2012 r.

W wyznaczonym terminie do siedziby Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęły następujące uwagi:

1. Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny „Diablak” (treść w załączeniu) - uwagi nie dotyczą konsultowanego projektchwały; dotyczą Uchwały Nr 251/65/12 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.

Pliki do pobrania
Protokół