Powiat - Inne - Dialog społeczny

21 czerwca 2012

Starostwo instytucją samorządową przyjazną organizacjom pozarządowym

31 maja br. Starostwo Powiatowe w Pszczynie zdobyło tytuł „Instytucji Samorządowej Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym”. Powiat Pszczyński od września 2011 roku brał udział w projekcie „Szkoła Partnerstwa” realizowanym przez Fundację Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Bielska - Białej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

- Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników i liderów organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych w zakresie współpracy i wzajemnych relacji, dlatego też zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w tej zacnej inicjatywie. Nadanie nam tytułu „Instytucji Samorządowej Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym” potwierdza naszą wolę wspierania wszelkich inicjatyw na terenie ziemi pszczyńskiej. - powiedział Paweł Sadza , starosta pszczyński.

Głównym celem „Szkoły Partnerstwa” jest usprawnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i śląskich organizacji pozarządowych oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli NGO oraz urzędników samorządowych w zakresie współpracy obu sektorów.
Uczestnictwo w projekcie przyniosło nowe doświadczenia, pozwoliło też poznać „dobre praktyki” z innych miast naszego regionu. Podczas sesji warsztatowych pogłębiana była wiedza z zakresu współpracy jednostek samorządowych z I sektorem dotycząca m.in. konsultacji społecznych, standardów obowiązujących w JST i NGO czy monitoringu współpracy.