Powiat - Inne - Dialog społeczny

10 lutego 2012

Uwaga! Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej!

Od stycznia br. w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej można skorzystać z usług oferowanych w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
- organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne

Nasza oferta:
- szkolenia i doradztwo:
• zakładanie i rejestracja organizacji pozarządowych,
• pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych,
• zarządzania zasobami ludzkimi,
• zarządzania finansami,
• współpracy z otoczeniem,
• monitoring i ewaluacja,
• promocja,
• tworzenia i zarządzanie projektem,
• pozyskiwaniem nowych oraz aktywizowania aktualnych członków,
- spotkania z coachem, z którym zostanie wypracowany plan rozwoju organizacji,
- spotkania animacyjne i dyskusyjne,
- dni NGO,
- comiesięczny newsletter czylnformacja o konkursach, dotacjach, szkoleniach, konferencjach itp.

UWAGA! Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych

Aż 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa. Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej zaprasza chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową.

Co oferujemy?
Po pierwsze, Każda organizacja otrzyma wsparcie coacha - indywidualnego opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb.
Po drugie, Coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, a więc wspomnianej kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących.

Dla kogo?
Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja, jednakże pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiejskich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy organizacje z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, miasta Bielsko-Biała, miasta Katowice, powiatu mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, Miasta Tychy.

Jak się zgłosić?
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU)
2. Wysłać formularz na adres szymik@teatrgrodzki.pl
3. Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie Inkubatora (Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13, I piętro, p. 128, codziennie w godz. 9.00 - 14.00
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Panią Katarzyną Szymik 33 496 52 19.

Osoby do kontaktu:
Coaching: Katarzyna Szymik
tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693 887 115
e-mail: szymik@teatrgrodzki.pl
Doradztwo: Magdalena Wojtczak
tel./fax. 33 496 52 19, kom. 603 942 223
e-mail:ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Animacja: Agnieszka Maj
tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693 887 115
e-mail: marketing@teatrgrodzki.pl

Opisane działania są realizowane w ramach projektu „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy