Powiat - Inne - Dialog społeczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja
5 kwietnia 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja

Uchwałą nr 103/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa II edycja
5 kwietnia 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa II edycja

Uchwałą nr 104/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Protokół z konsultacji - Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych
12 marca 2019

Protokół z konsultacji - Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych

26 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Klub Sportowy Warszowice na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Dzień dziecka w skansenie
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Dzień dziecka w skansenie

15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Dzień dziecka w skansenie” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - 100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - 100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego

13 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Związku Górnośląskiego Koło Suszec na realizację zadania publicznego powiatu pn. „100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"

14 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”

21 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące

21 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Seniorze, aktywność jest niezbędna
8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Seniorze, aktywność jest niezbędna

18 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Seniorze, aktywność jest niezbędna” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.