Powiat - Projekty unijne - Comenius Regio

24 grudnia 2013

Kolejna delegacja z Włoch z wizytą w powiecie

W grudniu br. w Pszczynie gościła ośmioosobowa delegacja z Włoch. Wizyta ta to już trzecia wizyta w ramach realizowanego przez Powiat Pszczyński projektu Comenius Regio.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem pracy Starostwa, funkcjonowaniem systemu polskiej edukacji. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możliwe jest wzajemne poznanie metod działania każdego z partnerów, a następnie wykorzystanie ich w działalności każdej z placówek.
Delegacja z Włoch odwiedzając Polskę miała okazję zwiedzić Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Wieliczkę. Ważnym punktem tej wizyty było zwiedzanie Powiatowego Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, gdzie goście chętnie strzelali na strzelnicy, przyglądali się również jak młodzież przygotowuje się do studniówki tańcząc Poloneza, zobaczyli pracownie zawodowe. W Starostwie Powiatowym goście mieli okazję spotkać się ze Starostą Pawłem Sadzą oraz Sekretarzem Powiatu Szymonem Sektą. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania powiatu i starostwa. Starosta i Sekretarz otrzymali zaproszenie do Włoch. Na spotkaniu padła również ustna deklaracja Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy i przedstawicieli urzędu w Lecce nt. nawiązania porozumienia partnerskiego pomiędzy regionami. Pan Starosta wyraził nadzieje, że zapoczątkowana znajomość nie zakończy się z chwilą zakończenia realizacji tego projektu, ale otworzy możliwości dalszej współpracy.