Zdrowie

Hospicjum w projekcie badawczym

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn. „Hospicjum może więcej - opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

Kobiety podczas szkolenia na sprzęcie medycznym.
fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

Dofinansowanie działań w wysokości 100 tys. zł pozwala na objęcie opieką 16 chorych z 12 sołectw gminy Pszczyna. Każdy z nich będzie mógł uzyskać pomoc interdyscyplinarnego zespołu, tj. lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekunki. − Dzięki zaangażowaniu wszystkich specjalistów zadbamy o szeroko pojęty dobrostan chorego, począwszy od stanu zdrowia po toaletę i pielęgnację ciała, właściwe odżywianie, a jeśli tylko będzie to możliwe, także ruch i aktywizację chorego w życiu społecznym i rodzinnym − wyjaśnia Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Usługami zdrowotnymi i społecznymi mogą być objęte osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, wymagające pomocy opiekunów. Opieka zgodnie z przyjmowanym dla każdego chorego Indywidualnym Planem Opieki będzie prowadzona z uwzględnieniem bieżących potrzeb podopiecznego.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otwiera się w nowym oknie.

Działania realizowane przez pszczyńskie hospicjum są częścią ogólnopolskiego projektu pn. „Skalowanie innowacji społecznej - opieka domowa na terenach wiejskich”. Autorem innowacyjnego modelu opieki domowej na terenach wiejskich jest Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, które ze względu na wyludniające się tereny Podlasia często styka się w swojej pracy z osobami w sędziwym wieku, wymagające stałej opieki w swoim miejscu zamieszkania.

Model ten łączy ze sobą działania zarówno z obszaru opieki społecznej, jak i ochrony zdrowia - zajmuje się jednocześnie wspieraniem osób zależnych w ich lokalnej społeczności i unikaniem tak długo jak to jest możliwe, umieszczania ich w domach pomocy społecznej lub hospicjach stacjonarnych.

Hospicjum w Pszczynie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków włączonych do projektu w całym kraju, a zrealizowane przez organizację działania posłużą do przetestowania modelu i wypracowania w przyszłości nowego systemowego rozwiązania, które pozwoli skuteczniej niż do tej pory docierać ze wsparciem do mieszkańców terenów wiejskich potrzebujących pomocy każdego dnia.

(źródło: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Grypa! Jak się przed nią chronić?

    Grypa jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia może dojść drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Objawy grypy pojawiają się nagle.

  • Zdrowie

    I Ty możesz uratować komuś życie! Akcja rejestracja w Pszczynie!

    Październik jest Miesiącem Świadomości Idei Dawstwa Szpiku. Dlatego I Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie włącza się do walki z nowotworami krwi. Po sukcesie czwartkowej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zdecydowano o przedłużeniu możliwości dołączenia do bazy.