Powiat pszczyński - podstrona

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe

Do 15 kwietnia potrwa nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność rozrywkową i rekreacyjną.

Na niebieskim tle dwie kartki, lupa, ołówek i długopis.

Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą otrzymać przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 56.30.Z: przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A: działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dotację w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” mogą otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. Jednocześnie działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji oraz nie była zawieszona w okresie obejmującym 31 marca 2021 r.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu internetowego praca.gov.pl otwiera się w nowym oknie i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie przekazać do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat prowadzonego naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie otwiera się w nowym oknie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Przedsiębiorczość

  Praca na wakacje dla młodych

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie organizuje 10 czerwca „Kiermasz Pracy Wakacyjnej”, gdzie młodzi ludzie szukający pracy na lato będą mogli zapoznać się z propozycjami zatrudnienia. Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy wakacyjnej do 5 czerwca.

 • Przedsiębiorczość

  Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego już 11 marca

  Kontynuując cykl spotkań biznesowych, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza na kolejne Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego, które odbędzie się 11 marca o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.