Powiat pszczyński - podstrona

Środowisko

Ostrzeżenia hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, st. 2.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 49

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 25.01.2024 do godz. 10:00 dnia 26.01.2024

Obszar: zlewnie Pszczynki, Gostyni, Przemszy, Brynicy (śląskie)

Przebieg: na skutek spływu wód opadowo-roztopowych, lokalnie również w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych, notowane będą wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia tego stanu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Na Brynicy w Brynicy spodziewany jest dalszy wzrost powyżej stanu alarmowego, a na Przemszy w Piwoniu oraz na Brynicy w Kozłowej Górze może zostać przekroczony stan alarmowy

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 44

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 00:01 dnia 25.01.2024 do godz. 10:00 dnia 25.01.2024

Obszar: Przemsza do ujścia Brynicy (śląskie)

Przebieg: w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozuje się dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej. W Kuźnicy Sulikowskiej na Mitrędze istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego, a na stacji hydrologicznej Piwoń możliwe jest osiągnięcie stanu alarmowego

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: powyższe ostrzeżenie zastępuje wcześniej wydane ostrzeżenie 1 stopnia dla tej części zlewni Przemszy

Plik do pobrania

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 44, format pliku: PDF, rozmiar: 219.97 KB
ostrzeżenie hydrologiczne nr 49 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, format pliku: PDF, rozmiar: 222.85 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości