Zdrowie

Apel radnych powiatowych ws. bielskiego Szpitala Pediatrycznego

Rada Powiatu Pszczyńskiego jednogłośnie wystąpiła z apelem wyrażającym obawy wobec planowanej przez Radę Ministrów zmiany w finansowaniu niektórych placówek ochrony zdrowia, w tym Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Jasno żółty, trzypiętrowy budynek z wejściem na Izbę Przyjęć.
Budynek Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej • fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

W apelu radni powiatowi wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Radę Ministrów zmian w sposobie finansowania szpitali pediatrycznych, polegających na zmianie zasad finansowania usług medycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, czego bezpośrednim skutkiem będzie zmniejszenie przekazywanych środków, w tym dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

- Do tej pory, począwszy od 2017 roku „Pediatryk”, prowadzony przez powiat bielski, finansowany był na zasadach ryczałtu, który dawał pewnego rodzaju pewność funkcjonowania szpitala w kolejnych kwartałach - mówił Paweł Sadza, przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego. W grudniu 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia uzgodnił ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej plany rzeczowo-finansowe, których następstwem było podpisanie w styczniu 2021 r. aneksu do umowy, według którego finansowanie świadczeń zdrowotnych do połowy bieżącego roku miało się nie zmieniać. - Tymczasem, 1 lutego wpłynęło do bielskiej placówki oświadczenie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianie sposobu rozliczania pediatrii. Zamiast wspomnianego ryczałtu, począwszy od 2021 roku szpital będzie rozliczany za faktycznie wykonane świadczenia - dodał.

Jak podkreślono podczas sesji, 9 lutego Minister Zdrowia wprowadził zmianę w rozporządzeniu, dzięki której szpital może wnioskować o zaliczkę do NFZ w wysokości miesięcznego ryczałtu z zeszłego roku. Jednak taki sposób rozliczania będzie funkcjonował tylko do końca marca. - Według przedstawicieli powiatu bielskiego i szpitala jest uzasadniona obawa, że jeśli potrawa to tylko przez 3 miesiące będzie to jedynie przedłużenie tego bezpiecznego czasu, a od 1 kwietnia może nastąpić dramatyczny spadek przychodów - podkreślał Paweł Sadza.

"Według Starosty Bielskiego zmiany polegające na rozliczaniu Szpitala w oparciu o liczbę wykonanych świadczeń oznaczają dla tej placówki upadłość. Wprowadzenie powyższej zmiany w trakcie walki z pandemią COVID-19, kiedy pacjentów jest dużo mniej niż zwykle, doprowadzi do całkowitej utraty płynności finansowej.

Wyrażamy zatem głębokie nadzieje, że Rada Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia jak najszybciej wycofają się z wprowadzanych zmian, co pozwoli na dalsze, niezagrożone funkcjonowanie pediatrii m.in. w Bielsku-Białej" - czytamy w apelu Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Uchwała zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, posłom na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 27 (Bielsko-Biała), senatorom województwa śląskiego z okręgu wyborczego nr 78 i 79, wojewodzie śląskiemu oraz gminom powiatu pszczyńskiego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych gotowy do szczepień

    W środę 21 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia wizytował Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie. Wszystko zostało przygotowane zgodnie z wymogami, a punkt rozpocznie szczepienia w momencie dostarczenia pierwszych dawek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Może to nastąpić w przyszłym tygodniu.

  • Zdrowie

    Ruszyła infolinia powiatowego punktu szczepień w hali POSiR w Pszczynie

    Od poniedziałku, 19 kwietnia osoby, które chcą uzyskać informacje na temat szczepień w organizowanym przez powiat pszczyński punkcie szczepień powszechnych w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, mogą dzwonić pod jeden z dwóch dostępnych numerów telefonów.