Wiadomości

10 maja 2013

Gimnazjalisto wybierz mądrze!!! Twój zawód Twoja przyszłość!!!

Na absolwentów szkół gimnazjalnych czeka na terenie powiatu pszczyńskiego i okolic blisko 600 miejsc praktyk w przynajmniej 23 zawodach. Takie zapotrzebowanie wynika z braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Coraz częściej brakuje fachowców w danym zawodzie.

Przeprowadzone przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie „Samochodówka” badanie rynku jasno wskazuje, że młodociani pracownicy są pilnie poszukiwani przez pracodawców. Z rozmów z pracodawcami wynika również, że oczekują na uczniów rzetelnych, solidnych i chcących się uczyć a także rozwijać w danym zawodzie. Część pracodawców bierze również pod uwagę możliwość późniejszego zatrudnienia.
Rozkład zapotrzebowania w danym zawodzie przedstawi się następująco:
PZS nr 1
Przedstawione wyniki oparte są na przeprowadzanych rozmowach z 220 pracodawcami współpracującymi obecnie ze szkołą. Dla zainteresowanej kształceniem zawodowym młodzieży szkoła dysponuje pełną bazą danych kontaktowych pracodawców w wybranych zawodach, oraz służy pomocą w poszukiwaniu praktyk w innych mniej popularnych zawodach.
Wskazane byłoby aby przyszli absolwenci gimnazjów dokładnie przemyśleli swoją przyszłość, skonsultowali się z doradcami zawodowymi i wybrali któryś z proponowanych przez MEN i naszą szkołę zawód. Wybierając mądrze zawód z jednej strony zapewnią sobie „fach” ale również dalej, po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, mają możliwość uzyskania wykształcenia średniego w szkołach wieczorowych.
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, kształci uczniów w każdym z dostępnych zawodów. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
W „Samochodówce” kształcimy w każdym zawodzie!!!! Istnieje możliwość zdobycia zawodu mechanika pojazdów samochodowych z praktykami na bogato i nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych. Podobnie rusza zawód „ślusarz - spawacz”. Nauka w tym zawodzie polega na tym, że ślusarze, którzy wybiorą praktykę w Warsztatach Szkolnych będą dodatkowo przygotowani do egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa, dzięki czemu uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
W PZS nr 1 prowadzone są również klasy o profilu technicznym w następujących zawodach:
- Technik pojazdów samochodowych,
- Technik mechanik - maszyny i urządzenia górnicze,
- Technik urządzeń sanitarnych,
- Technik usług fryzjerskich.

Więcej informacji na temat oferty szkoły znajduje się na stronie www.samochodowka.pszczyna.edu.pl - zapraszamy!!!

Gimnazjalisto wybierz mądrze, jeżeli jesteś zainteresowany którymkolwiek z zawodów przyjdź lub zadzwoń zawsze pomożemy w znalezieniu praktyk.

Źródło: PZS nr 1 Pszczyna