Wiadomości

28 stycznia 2013

Projekt "Ogrodnik - twój zawód na dziś i jutro”

Informujemy, iż rozpoczyna się nabór do udziału w projekcie "Ogrodnik - twój zawód na dziś i jutro" realizowany w ramach programu "LEONARDA DA VINCI - Uczenie się przez całe życie", będzie prowadzony przez Sherpa Force Polska i Sherpa Packaging & Logistics B.V. NL. Projekt ma na celu zapewnienie podnoszenia kwalifikacji w sektorze ogrodniczym. Projekt będzie łączył zajęcia teoretyczne z praktycznymi, zapewniając maksimum korzyści dla uczestników.

Zajęcia w zakresie teoretycznym i praktycznym będą przeprowadzone od poziomu elementarnego do zaawansowanego w zależności od doświadczenia oraz poziomu językowego uczestników. Staż będzie miał miejsce w Holandii u pracodawców, wobec których usługi świadczy Sherpa NL. Kursy językowe prowadzone będą w formie zajęć stacjonarnych i e-learningowych.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby pracujące lub poszukujące pracy, spełniające następujące warunki:
mają nie więcej jak 25 lat;
pochodzą z terenów wiejskich;
posiadają status rolnika i/lub ukończoną szkołę rolniczą, ogrodniczą lub pokrewną;
posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
posiadają aktualne zaświadczenie oniekaralności oraz zaświadczenie lekarskieo braku przeciwwskazań do odbycia stażu

Przed wyjazdem na staż dla każdej grupy zostaną zorganizowane następujące szkolenia:
Kurs języka angielskiego stacjonarny 32 godziny+ e-learning
Zapoznanie kulturą Holenderską (praca, życie, edukacja)
Zasady pracy na określonym stanowisku, praca w środowisku międzykulturowym oraz gender
Zapoznanie się z instytucją Partnera z Holandii, z zasadami pracy i warunkami zakwaterowania

Uczestnicy w ramach projektu mają zagwarantowane:
Kieszonkowe (około 150 Euro/tydzień)
Zakwaterowanie, wyżywienie
Dojazd do/z Holandii
Dojazdy z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania stażu
Ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia w nagłych wypadkach
Program kulturowy w czasie wolnym od pracy

Zgłoszenie rekrutacyjne odbywać się będzie po przez złożenie CV, listu motywacyjnego oraz wypełnionej Ankiety Rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.sherpaforce.pl; e-mail staz.leonardo@sherpaforce.com

Logo - Sherpa Leonardo DaVinci

Źródło: www.pup-pszczyna.pl