Wiadomości

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
1 października 2014

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informujemy, iż od dnia 1 października 2014 r. wznawia się nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1 października 2014

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, iż przedłuża się przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia 8 października 2014 r.
Konsultacje społeczne
1 października 2014

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Likwidacji Azbestu dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014-2032” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.
Bony szkoleniowe
1 października 2014

Bony szkoleniowe

Przypominamy, że do odwołania został wydłużony nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.