Powiat - Projekty unijne - Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej

Wynik postępowania przetargowego
2 stycznia 2018

Wynik postępowania przetargowego

Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.13.2017 na realizację zamówienia: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie”, ogłoszonego w BZP w dniu 07.10.2017 pod nr Dz.U. 2017/S 193-395627.
Praktyczna nauka zawodu - przetarg!
10 października 2017

Praktyczna nauka zawodu - przetarg!

Początkiem października br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na dostawę i instalację urządzeń i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizowanego projektu „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”.
Pracownie w „Samochodówce” i „Rolniczoku” wyremontowane
24 sierpnia 2017

Pracownie w „Samochodówce” i „Rolniczoku” wyremontowane

Łącznie dziewięć nowych pracowni do kształcenia zawodowego powstało w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Właśnie zakończyły się prace budowlane, które w powiatowych zawodówkach prowadzone były od czerwca. Do końca listopada nowe klasy wyposażone zostaną w meble, komputery i sprzęt do nauki zawodu.
Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach
1 sierpnia 2017

Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach

Uczniowie „Samochodówki” oraz „Rolniczoka” w nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni do kształcenia zawodowego, jakie właśnie powstają w ich szkołach.
Wynik postępowania przetargowego
21 czerwca 2017

Wynik postępowania przetargowego

Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.9.2017 na realizację zamówienia "Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 (strona lewa) i budynków PZS nr 1 - adaptacja dla potrzeb rozbudowy bazy oświatowej. Część nr 2."
Praktyczna nauka zawodu - przetarg!
24 maja 2017

Praktyczna nauka zawodu - przetarg!

W środę 24 maja br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na prace budowlane w ramach realizowanego projektu „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”.
Wynik zapytania ofertowego
19 maja 2017

Wynik zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 (strona lewa) i budynków PZS nr 1 - adaptacja dla potrzeb rozbudowy bazy oświatowej”.
Zaproszenie do złożenia oferty
11 maja 2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 (strona lewa) i budynków PZS nr 1 - adaptacja dla potrzeb rozbudowy bazy oświatowej".
Wynik postępowania przetargowego
10 maja 2017

Wynik postępowania przetargowego

Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.6.2017 na realizację zamówienia "Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 (strona lewa) i budynków PZS nr 1 - adaptacja dla potrzeb rozbudowy bazy oświatowej (część 1 i część 2)."