Powiat - Projekty unijne - Podniesienie jakości kształcenia zwodowego w powiecie pszczyńskim

Zaproszenie do złożenia oferty
27 stycznia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Studium wykonalności oraz diagnoza potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego”.