Powiat - Inne - Dialog społeczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia
15 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
15 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
15 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
15 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
15 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Festiwal śląskich gier i zabaw - „Śląski graczki i łonaczki”
8 lutego 2017

Festiwal śląskich gier i zabaw - „Śląski graczki i łonaczki”

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal śląskich gier i zabaw - „Śląski graczki i łonaczki” złożonej przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o..
Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days
8 lutego 2017

Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days” złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju.
Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
1 lutego 2017

Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo - Proobronne „57 Samodzielna Kompania ASG”.