Powiat - Inne - Dialog społeczny

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
9 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze
29 grudnia 2017

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego
30 listopada 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

W dniu 29 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
17 października 2017

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
17 października 2017

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
Protokół z przebiegu konsultacji
10 października 2017

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.