Powiat - Projekty unijne - Centrum przesiadkowe i drogi rowerowe

Zapytanie ofertowe
15 stycznia 2018

Zapytanie ofertowe

Powiat pszczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi "Usuwanie drzew i krzewów w rejonie ul. Sokoła i Kościuszki w Pszczynie - Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego - etap I."
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
4 grudnia 2017

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Informacja o realizowanym projekcie pn. ”Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.”
35 mln zł dofinansowania na centrum przesiadkowe
24 listopada 2017

35 mln zł dofinansowania na centrum przesiadkowe

Centrum przesiadkowe, parkingi i ścieżki rowerowe powstaną w ramach największej inwestycji w historii powiatu pszczyńskiego. Wszystko dzięki unijnej dotacji.
Raport z konsultacji społecznych
1 lutego 2017

Raport z konsultacji społecznych

W dniach 19.01-27.01 powiat pszczyński przeprowadził konsultacje społeczne planowanego do realizacji w partnerstwie z gminą Pszczyna projektu Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą .
Konsultacje społeczne
19 stycznia 2017

Konsultacje społeczne

Starosta pszczyński na podstawie art. 3d ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. t.j. z 2016r. poz. 814) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Powiat Pszczyński w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-202 pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
Ogłoszenie o wyniku zamówienia
16 września 2016

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
Zaproszenie do złożenia oferty
30 sierpnia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności dla planowanego do realizacji projektu „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Ogłoszenie o wyniku zamówienia
1 lutego 2016

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164).
Zaproszenie do złożenia oferty
5 stycznia 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Koncepcja systemu tras rowerowych w powiecie pszczyńskim”.